Sıkça Sorulan Sorular


Aşı için artıları ve eksileri tartma sürecinde ebeveynlerde ve çocuklarda çok sayıda soru ortaya çıkıyor.

Güncel düzenlemeler

1Yeşil aşı kartının geçerliliğiyle bağlantılı, güncel olarak hangi düzenlemeler geçerli? (28.01.2022)
1 Şubat 2022 itibariyle Avusturya'da aşı sertifikalarının (Yeşil aşı kartının) geçerlilik süresi değişiyor:

Birinci aşı serisi (2 aşı veya iyileşme + 1 aşı) artık 180 gün geçerlidir. Hatırlatma dozunun aşı sertifikası (3 aşı veya iyileşme + 2 aşı) hala 270 gün geçerlidir.

İstisna: 18 yaşın altındaki kişiler – ve böylelikle 5 - 13 arası yaş grubu için de, birinci aşı serisinin sertifikası 210 gün (yani 7 ay) geçerli olacaktır.

Yeşil aşı kartına ilişkin ayrıntılı bilgileri https://www.gruenerpass.gv.at/faq/ altında bulabilirsiniz www.gruenerpass.gv.at/faq/
2Aşılar arasındaki minimum süreyle ilgili, güncel olarak hangi düzenlemeler geçerli? (28.01.2022)
1 Şubat 2022'den itibaren 2. ve 3. aşı arasındaki minimum yasal süre 120 günden 90 güne düşürülüyor:

Ulusal Aşı Komitesi'nin (NIG) minimum süre için tıbbi tavsiyesi 120 gün olarak kalmaya devam edecektir, çünkü optimum, geniş kapsamlı ve uzun süreli etkiyi elde etmek için bağışıklığın belirli bir süre olgunlaşması gerekiyor.

Betroffenen Personen, die bisher aufgrund eines Unterschreitens dieses Mindestabstandes nach der 3. Impfung bisher ein Impfzertifikat 2/2 erhalten haben, wird zeitnah ein neues Impfzertifikat 3/3 ausgestellt werden. Dieses wird automatisch rückwirkend mit der Bezeichnung „3/3“ ausgestellt und kann wie gewohnt mit Bürgerkarte oder Handysignatur auf gesundheit.gv.at abgerufen und heruntergeladen werden.

Ayrıntılı bilgileri Ulusal Aşı Komitesi'nin (NIG) güncel uygulama tavsiyelerinde bulabilirsiniz: www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachinformationen.html

5 yaş ve üzeri çocuklar için koruyucu Koronavirüs aşısına ilişkin genel bilgiler Hukuki konular

1Avusturya'da 01.02.2022 tarihinde yürürlüğe giren aşı zorunluluğu çocuklar için de geçerli mi? (28.01.2022)
Hayır. 18 yaşın altındaki kişiler aşı zorunluluğundan muaftır. Aşı zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler hakkındaki ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Impfpflicht.html
2Kaç yaşından itibaren COVID-19'a karşı aşı olmak mümkündür? (21.12.2021)
Ulusal Aşı Komitesi (NIG) tarafından aşı genel olarak 5 yaşından itibaren tavsiye ediliyor (ayrıntılar için: www.sozialministerium.at/Corona-Schutzimpfung/Corona-Schutzimpfung---Fachinformationen.html)
BioNtech/Pfizer'in şu anda verilen aşı maddesi Comirnaty için Avrupa İlaç Dairesi (EMA) AB çapında onay vermiştir (konuyla ilgili „EMA Onayı“ referansına bakınız).
35 yaş altındaki çocukların aşılanması tavsiye ediliyor mu? (21.12.2021)
4 yaşına kadarki çocuklar için COVID-19 aşı maddelerine izin verilene ve aşılar mevcut olana kadar bu yaş grubundaki çocuklar için farmakolojik olmayan koruyucu önlemler alınmalıdır. Yüksek hastalanma riski taşıyan çocuklar için aşı maddeleri geliştirilene kadar, COVID-19 aşısıyla ilgili, ortamın korunmasına da büyük önem ve öncelik verilmelidir. Weitere Informationen zum Thema „Coronavirus-Schutzimpfung für Kinder unter 5 Jahren“ finden Sie in den unten angeführten Referenzen („Interviews mit dem Virologen Prof. Dr. Florian Krammer“).
4Kaç yaşına kadar aşı için çocuğun yasal temsilcisi tarafından onay verilmesi gerekiyor? (21.12.2021)
Reşit olmayan, yani Avusturya Medeni Kanunu (ABGB) uyarınca 14. yaşını tamamlamamış ya da 13 yaşına kadarki çocuklarda, bir ebeveynden veya çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini üstlenen kişiden onay alınmalıdır. Tamamlanmış 14. yaştan itibaren, yani 15. yaşam yılında ya da 14 yaşından itibaren, gerekli karar verme yetisine sahip çocuklar, aşının yapılmasına kendileri karar verebilirler. Ebeveynlerden biri böyle bir durumda aşıyı reddetse bile, yaşı küçük ama reşit olan kişi aşının yapılmasına kendisi karar verebilir. Velisi olan kişinin refakat etmesine de gerek yoktur.

5 yaş ve üzeri çocuklar için koruyucu Koronavirüs aşısına ilişkin genel bilgiler Tıbbi konular

1Koruyucu Koronavirüs aşısı nasıl işliyor? (21.12.2021)
Şu anda (5 ila 13 yaş arası) çocuklar için tavsiye edilen BioNtech/Pfizer aşı maddesi Comirnaty bir mRNA aşı maddesidir. Başka aşı maddesi teknolojilerinde doğrudan virüsler veya virüs parçacıkları enjekte edilir, ancak mRNA aşılarında, aynı zamanda viral vektör aşı maddelerinde sadece ("haberci RNA'ları" şeklinde) virüsün yapısı enjekte edilir. Ardından insanın hücreleri virüs parçacıklarını kendi üretir. Comirnaty (BioNtech/Pfizer) maddesinde bu aşı yapı parçacıkları SARS-CoV-2 virüsünün Spike proteinidir. mRNA aşı maddeleri bağışıklık sistemini antikor üretmesi için uyarır.
2Koruyucu Koronavirüs aşısı çocuğumu bulaşa karşı ne kadar koruyor? (21.12.2021 )
Çocuklara da Koronavirüs bulaşabilir, hasta olabilirler veya virüsü başkalarına bulaştırabilirler ya da COVID-19 hastalığının uzun vadeli sonuçlarından etkilenebilirler. Onay araştırmaları, BioNTech/Pfizer'in Comirnaty aşı maddesinin 5 yaşından büyük çocuklarda, gençlerde ve genç yetişkinlerde olduğu kadar iyi bir bağışıklık yanıtını tetiklediğini göstermiştir. Bu yaş grubunda da semptomatik, laboratuvarda onaylanmış COVID-19 hastalanmalarına karşı yüksek bir etki görülmüştür. Dolayısıyla aşı 5 yaşından büyük çocuklar için genel olarak tavsiye ediliyor. İstisnai durumlarda aşıya rağmen COVID-19 hastalığı oluşabilir. Ancak hastalık normalde çok daha hafif seyreder ve komplikasyonlar ve vefatlar önlenebilir. Çocuk doktorları danışmanız için hizmetinizdedir. Aşı hakkındaki görüşme sırasında çocuklara da soru sormaları fırsatı verin. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıda belirtilen referanslarda („Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Teknik Raporunda“) bulabilirsiniz. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in den unten angeführten Referenzen („Technical Report des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten“).
3Çocuklar için COVID-19 aşı maddesinin güvenliği nasıl sağlandı? (22.12.2021)
Aşıların güvenliği ve etkisi çocuklarda ve yetişkinlerde sadece Avrupa Farmakovijilans Sistemi çerçevesinde değil, aynı zamanda dünya çapında hassasiyetle izleniyor. Bu sayede yan etkilerin izlenmesi sırasındaki olası sinyaller tespit edilip gerektiğinde doğrudan harekete geçilebiliyor. ABD'de 24.11.2021 tarihine kadar 5 ila 11 yaş arası 3,6 milyon çocuk bir kez ve 134.000'in üzerinde çocuk şimdiden iki kez BioNtech/Pfizer'in Comirnaty aşı maddesiyle aşılanmıştır. Bilinen yeni güvenlik endişeleri mevcut değildir.
4Aşı çocuğumu COVID-19 hastalığının uzun vadeli sonuçlarına karşı korur mu? (22.12.2021)
Çocuklardaki COVID-19 hastalığından sonra, uzun vadeli sonuçların tam olarak hangi sıklıkla ortaya çıktığı çeşitli araştırmalarda çok değişken tarif ediliyor. Ancak çocukların ve gençlerin, hafif ve semptom göstermeyen bir hastalık seyrinden sonra bile, COVID-19'un uzun vadedeki sonuçlarından zarar görebilecekleri kesindir. Şikayetler çok çeşitlidir ve yorgunluktan, bitkinlikten ve kısıtlı dayanıklılıktan tutun nefes darlığına, koku ve tat bozukluklarına, aynı zamanda odaklanma ve hafıza sorunlarına kadar uzanıyor. Hastalığın bu gecikmiş etkilerinin ne kadar sürebileceği ve hangi derecede tedavi edilebileceği henüz tahmin edilemiyor.
5Çocuklara yapılan koruyucu Koronavirüs aşısında da aşı reaksiyonları meydana geliyor mu? (21.12.2021)
Koruyucu Koronavirüs aşısından sonra çocuklarda da aşı maddesine karşı beklenmedik bedensel reaksiyonlar hissedilebilir; ancak bunlar normalde birkaç gün içinde kendiliğinden sona erer. Bu şikayetler, vücudun aşı maddesine karşı verdiği normal mücadelenin bir işaretidir. Tersi ise, yani aşıya reaksiyon gösterilmemesi, aşının kişide etkili olmadığı anlamına gelmez. Ancak aşı reaksiyonları, aşıyla önlenebilecek olan COVID-19'un olası şikayetlerinden ve ardından gelecek sonuçlardan daha zararsızdır! Yan etkilerin görülmesi de mümkündür, bunları aşı maddesinin prospektüsünde bulabilirsiniz. Aşı reaksiyonlarına ve koruyucu Koronavirüs aşısının yan etkilerine ilişkin ayrıntılı bilgileri „Aşıdan kaynaklanan dikkat çekici durumlardan hangileri bildirilmelidir?“ sorusunda bulabilirsiniz.
6Çocuğum vücudu koruyucu Koronavirüs aşısının birinci aşı dozunu kaldırmadığında ne yapmalıyım? (21.12.2021)
Ateş veya enjeksiyon noktasında ağrılar gibi hafif aşı reaksiyonları bir aşıdan sonra gayette beklenmelidir ve çocuğunuzun vücudunun aşıyı kaldırmadığı anlamına gelmez. Bu reaksiyon genelde birkaç gün sonra tekrar hafifler ve prensip olarak ikinci aşıyı yaptırmamaya karar vermek için bir neden değildir. Prensip olarak tahmin edilen şaibeli yan etkiler tedavi eden doktor ile görüşülmelidir; sağlık mesleklerinde çalışanlar için tahmin edilen yan etkiler görüldüğünde yasal bildirim yükümlülüğü söz konusudur.
7Çocuğumda alerji var. Koruyucu Koronavirüs aşısı olabilir mi? (21.12.2021)
Yetişkinlerde olduğu gibi, örneğin polenlere veya ev tozu uyuz böceği gibi aeroalerjenlere karşı bilindik alerjileri olan çocuklar da COVID-19'a karşı aşılanabilir, hatta aşılanmalıdır. Tedavi eden doktor ile bilgilendirme görüşmesi sırasında olası alerjiler görüşülür. Bu nedenle, şayet mevcutsa, aşı randevusuna alerji bilgi kartları getirilmelidir, çünkü bunlar olası alerjenlere ilişkin bilgiler içermektedirler. Ancak alerjisi olan kişilerin, koruyucu Koronavirüs aşısından sonra, 30 dakika boyunca aşı merkezinde doktor gözetimi altında kalması gerekiyor.

Bir aşının ardından daha önce bir alerjik şok (anaflaksi) meydana gelmişse, koruyucu Koronavirüs aşısından önce bu husus mutlaka doktora söylenmelidir.

Aşı maddesinin içerik maddelerine karşı bir alerji varsa, koruyucu Koronavirüs aşısının yapılması yasaktır.
8Aşıdan kaynaklanan dikkat çekici durumlardan hangileri bildirilmelidir? (21.12.2021)
Prensip olarak, sizden sorumlu olan doktor tahmin ettiği aşı yan etkilerini Federal Sağlık Hizmetleri Güvenlik Dairesi'ne bildirmek zorundadır. Bildirimi https://www.basg.gv.at veya 0800 555 621 üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz.

Ancak bu konuda beklenecek aşı reaksiyonu ve aşı yan etkisi ayırt edilmelidir:

Aşı reaksiyonu, bir aşıya verilen bağışıklık yanıtı çerçevesinde, esas itibariyle meydana gelebilecek zararsız şikayetlerdir. Normalde bu, aşıdan kısa süre sonra (çoğu zaman aynı gün içinde veya bir sonraki gün) meydana gelir ve 1-2 gün sürer. Bunlar, iğnenin batırıldığı noktada yanma, ağrı, sertleşme ve kızarıklık gibi lokal reaksiyonlar veya (hafif) ateş, bitkinlik, gribe benzer şikayetler, baş, eklem ve uzuv ağrıları vb. gibi genel reaksiyonlar olabilir.

Aşıya karşı zararlı ve beklenmedik reaksiyonlar meydana gelirse, aşı yan etkilerinden söz edilir. Ancak bunlar bildirilmelidir.

Tahmin edilen yan etkilerin bildirilmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler www.basg.gv.at/marktbeobachtung/meldewesen/nebenwirkungen adresinde mevcuttur.
9Çocuğum bir kez COVID-19 geçirdi. Buna rağmen aşı yaptırmak mantıklı mıdır? (21.12.2021)
Evet. Ulusal Aşı Komitesi, henüz koruyucu Korona aşısı olmamış, tüm iyileşmiş kişilerin iyileştikten 4 hafta sonra aşı olmalarını tavsiye ediyor. Şimdiye kadar, hangi antikor seviyesinden itibaren yeterli koruma etkisinin elde edildiği henüz net olmadığı için antikor testinin yapılması mantıklı değildir. Bunun dışında iyileşmiş kişilerin aşılanmasına ilişkin güvenlik endişelerine yönelik uyarılar mevcut değil ve aşılanma kesinlikle tavsiye ediliyor.
10Çocuğum nezleyse ve/veya ateşi varsa COVID-19 aşısı olabilir mi? (21.12.2021)
Akut enfeksiyonları veya ateşleri olan çocuklara, ancak tekrar tamamen sağlıklı ve iyileşmiş olduklarında COVID-19 aşısı yapılmalıdır. Lütfen doktorunuzla, çocuğunuza aşı yaptırmanın en iyi zamanı hakkında görüşün.
11Koruyucu Koronavirüs aşısı kısırlığa yol açabilir mi? (23.12.2021)
Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler ve insanlarda şimdiye kadar edinilen tecrübeler, üreme, embriyonal/fetal gelişim, hamilelik, doğum ve doğum sonrası gelişim üzerinde zararlı etkilere işaret etmemiştir. İzin verilmiş COVID-19 aşı maddeleri genetik yapıyı değiştirmiyor ve üreme yeteneğine etki etmiyor. Yani COVID-19 aşı maddelerinin erkeklerde ve kadınlarda üreme yeteneğini olumsuz etkilediğine dair bilgiler yoktur. Çocuk arzu eden erkeklere ve kadınlara COVID-19 aşısı kesinlikle tavsiye ediliyor. Gebelikten önce bir zaman aralığına uyulması gerekmiyor.
12Aşı, koruması gerektiği COVID-19 hastalık semptomlarını ya da COVID-19 hastalığını tetikler mi? (21.12.2021)
Aşı, koruması gereken hastalığa neden OLMUYOR. Mevcut olan aşı maddeleri, sadece vücut hücreleri için, SARS-CoV-2 Koronavirüsün küçük bir parçasını üretmeleri için yapı taşları ya da bilgiler içeriyor ve bu parçacık bir hastalanmaya neden olmuyor. Ancak aşı koruması aşıdan hemen sonra sağlanmıyor, bağışıklık sistemi bunun için biraz zamana ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, koruyucu Koronavirüs aşısından kısa süre sonra COVID-19 bulaşabilir ve kişi hastalanabilir – gözlemlenen immün reaksiyonu bulaş temelinde oluşuyor, yapılan koruyucu aşı nedeniyle meydana gelmiyor! Önleyici aşı koruması için tam (2 dozlu) aşı serisi gereklidir. Ne yazık ki hiçbir aşı 100'de yüz koruma etkisine sahip değildir. İstisnai durumlarda aşıya rağmen COVID-19 hastalığı oluşabilir. Ancak hastalık normalde çok daha hafif seyreder ve komplikasyonlar ve vefatlar önlenebilir.
13Çocuğumun bağışıklık sistemi koruyucu Koronavirüs aşısından dolayı zayıflıyor ve bu nedenle çocuğum tehlikeye atılıyor mu? (21.12.2021)
Hayır, aşı maddeleri bağışıklık sistemini devre dışı bırakmıyor. Tam tersi: Aşı maddeleri bağışıklık sistemini, olası hastalıklara karşı kendi başına bir koruma oluşturması için uyarıyor. Aşılanmış çocuğun bağışıklık sistemi patojenle temas ettiğinde, aşı sayesinde çocuk buna hazırlıklı ve (ağır) hastalık seyrine karşı korunmuş olur.

Çocuklarda ve gençlerde COVID-19'a ilişkin genel bilgiler

1COVID-19 hastalığı çocuklarda hangi sonuçlara neden olabilir (22.12.2021)
Çocuklar ve gençler yetişkinlere karşılık COVID-19 hastalığına çok daha nadiren ağır yakalanıyorlar, buna rağmen multisistem inflamatuar sendrom (hiperinflamatuar sendrom) gibi ağır hastalık seyirleri Avusturya'da da 1000'de 1 sıklıkla tasdik edilmiş enfeksiyona sahip çocuklarda ve gençlerde görülmüştür ve bu, hastane yatışına neden olabilir, hatta yoğun bakım servisinde tedavi edilmeyi bile gerektirebilir. Bunun dışında, çocuklar ve gençler hafif ve semptom göstermeyen bir hastalık seyrinden sonra bile, COVID-19'un uzun vadedeki sonuçlarından zarar görebilir.