Ayrıntılı Bilgiler


Çoğunuz zaten aşı oldunuz. Yetişkin olarak hepimiz buna ilişkin kararı kendimiz verdik. Çocuklarımız için artıları ve eksileri tarttığımız zaman karar duygusal olarak daha zor hale geliyor.

Doktorunuz / Okul doktorunuz ile danışma görüşmeleri


Güvendiğiniz doktorunuzla kişisel bir danışma görüşmesi size aşılanma konusunda karar vermede mutlaka yardımcı olacaktır. Okullarda da okul doktoru tarafından bilgilendirme görüşmeleri sunuluyor. Lütfen okulunuzda bu olanaktan yararlanma imkanınızın olup olmadığını ve nasıl yararlanacağınızı sorunuz (ör. online randevuyla).

Avusturya Kızılhaç Gençlik Kolları internet seminerleri


In insgesamt acht Webinaren wird das Thema „Coronavirus-Schutzimpfung“ aus unterschiedlichsten Perspektiven von hochkarätigen Expert/innen beleuchtet. Jedes Webinar richtet sich an eine bestimmte Personengruppe wie Erziehungsberechtigte/Eltern; Schüler/innen, Lehrer/innen und wird teilweise auch in anderen Sprachen angeboten. Sie sind eingeladen, „nachzuhören“ oder auch live teilzunehmen:

Avusturya Çocuk ve Genç Tıbbı Topluluğu (ÖGJK) tarafından bilgiler


Die Österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde stellt auf ihrer Website wichtige Informationen zur Impfung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung:


Die medizinische Fachgesellschaft hat auch eine Empfehlung für die Coronavirus-Schutzimpfung in der Altersgruppe 5-11 Jahre ausgesprochen:

"österreich-impft.at" web sitesi bilgi veriyor - eyaletlerdeki olanaklar hakkında da


Auf der Seite des Österreichischen Roten Kreuzes finden Sie erste Informationen zur Coronavirus-Schutzimpfung von Kindern ab 5 Jahren und eine Übersicht, wo man sich in den einzelnen Bundesländern zu einer Coronavirus-Schutzimpfung für Kinder anmelden kann:

Güvenli okul: Başarılı bir okul yılı için Covid önlem paketleri


Die Seite www.sichereschule.at des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung bietet eine gute Übersicht über niederschwellige Impfangebote (für Kinder) in den einzelnen Bundesländern/Regionen.

Genç, angaje doktorlar, çocuklar için koruyucu Koronavirüs aşısına ilişkin sorularınızı "ilk elden" cevaplıyor


Ücretsiz çevrimiçi seminerler kapsamında Viyana'dan ve Niederösterreich'ten ebeveynler, COVID aşısına ilişkin sorularını deneyimli doktorlara bizzat sorabiliyorlar. Günlük klinik ortamından edinilen kişisel deneyimlerin ihtisas bilgileri, takdir temelli bir sohbet ortamı ve eşit seviyede iletişim bu inisiyatifin temel taşlarıdır. Bu danışma görüşmeleri, koruyucu Koronavirüs aşısıyla bağlantılı kişiye özel soruların sorulmasına olanak tanıyor.

Derinleştirilmiş uzman bilgileri


5 yaş ve üzeri çocuklar için koruyucu Koronavirüs aşısı konusunda araştırmalar, referanslar, raporlar ve röportajlar


„ECDC Technical Report (ECDC Teknik Rapor)“, 1 Aralık 2021 „Interim public health considerations for COVID-19 vaccination of children aged 5-11 years (5-11 yaş arası çocukların COVID-19 aşısı için geçici halk sağlığı değerlendirmesi“

> Technical_Report_INterim_public_health_considerations_for_covid19_vaccination_of_children_aged_5_to_11_years (PDF Download)

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) „Teknik Raporu“, 5-11 yaş arası çocuklardaki COVID-19 enfeksiyonuyla bağlantılı araştırılan çok sayıda hususu ele almaktadır. Bunların arasında, çocuklardaki hastalanmaların sıklığına, Çocuklarda Multisistemik İnflamatuar Sendroma ve bu yaş grubunda COVID-19'un fiziksel olduğu kadar psikolojik etkilere ilişkin referanslar da yer almaktadır. Rapor ayrıca bu yaş grubu için koruyucu Koronavirüs aşısının etkisine ve güvenliğine ilişkin bilgi düzeyini göstermekte ve bu yaş grubunda yapılan aşının pandemide toplam enfeksiyon durumuna nasıl katkı sağlayabileceğine yönelik model hesapları sunmaktadır. „Teknik Raporun“ sonunda, rapor için temel teşkil eden araştırmalara ilişkin referanslar bulunmaktadır.


„EMA Onayı“, 25.11.2021 „Comirnaty COVID-19 vaccine: EMA recommends approval for children aged 5 to 11 (Comirnaty COVID-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı EMA, 5 - 11 yaş arası çocuklar için onay öneriyor)“

> EMA_Zulassung (PDF Download)

„EMA Onayı“, Avrupa İlaç Dairesi'nin, 5 yaş ve üzeri çocukların aşılanması için BioNTech/Pfizer'in Comirnaty adlı Koronavirüs aşı maddesine AB çapında verdiği onaydır. EMA haber makalesinde, 5 yaş ve üzeri çocuklar için, BioNTech/Pfizer'in mRNA aşı maddesinin onayı duyuruluyor. Makalede koruyucu Koronavirüs aşısına ilişkin en önemli temel bilgiler irdeleniyor; aralarında 5 yaş ve üzeri çocuklardaki dozajlama, bir aşının yan etkileri, aşının güvenliği ve etkinliği, aynı zamanda mRNA aşı maddesinin etki şekli yer alıyor.


Walter et al. (Walter v.d.), 2021 „Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age (5-11 Yaş Arası Çocuklarda BNT162b2 Covid-19 Aşısının Değerlendirilmesi)“

> Walter_etal_2021_Evaluation_of_the_BNT162b2_Covid-19_vaccine_in_children_5_to_11_years_of_age (PDF Download)

Walter et al., 2021 tarafından yapılmış bu ilk araştırmada, 12 yaşın altı çocuklardaki koruyucu Koronavirüs aşısı, güvenlik, immünojenisite ve etkinlik gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilmektedir.